LUGUS

Talentgericht organiseren. Gegarandeerd resultaat.

Met concrete producten en betrokken adviseurs brengen wij de ambitie van mensen en bedrijven duurzaam bij elkaar!

Dit is het Lugus-model!

Inzicht voor individuen

Je hebt een vak geleerd of een opleiding gevolgd. In de basis is dan duidelijk op welk soort werk je ingezet kunt worden. Maar dat is slechts een deel van jouw verhaal. Je bent als mens namelijk anders dan collega’s met dezelfde vakkundigheid of opleiding.

Je onderscheidt je van anderen

Waar jij concreet in verschilt van anderen is onder andere zichtbaar in jouw talenten en de waarden die je belangrijk vindt. Ook kan het zijn dat je gretiger bent om te leren en te groeien. LUGUS maakt zichtbaar waar voor jou de sleutel tot groei ligt. Dat doen we door jouw talenten zichtbaar te maken en door te benoemen wat jouw persoonlijke waarden in je werk zijn. Met deze informatie op zak kun je gaan nadenken over wat je wilt veranderen. Het wordt tijd dat je jouw eigenheid op tafel legt

Inzicht voor individuen geeft antwoord op vragen als:

WIE BEN IK?

WAT KAN IK?

WAT VIND IK BELANGRIJK?

Beoordelen en kiezen voor individuen

Om tot keuzes te komen is een scherp oordeel nodig. Het gaat dan om jouw oordeel over jouw werkgever. De vraag is namelijk of jouw waarden voldoende zichtbaar zijn op jouw werkplek. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat jouw leidinggevende eerlijk is over hoe hij jou ziet. LUGUS heeft betrouwbare instrumenten om jullie beider oordeel concreet en bespreekbaar te maken.

In een ontwikkelgesprek kan jouw profiel, ambitie en jullie oordeel bij elkaar komen. Als alles wat belangrijk is open op tafel ligt, dan is het mogelijk om goede keuzes te maken. LUGUS leidt dit gesprek in goede banen en noteert de essentie van wat besproken is. De uitkomst is een overzicht van afspraken om jouw ontwikkeling in gang te zetten en te houden.

Beoordelen en kiezen voor individuen geeft antwoord op vragen als:

WAT WIL IK?

WELKE STAP KAN IK ZETTEN?

Doen voor individuen

Geen woorden, maar daden. Het succes van jouw groei volgt uit de stappen die je zet. Het kan zijn dat je een opleiding gaat volgen of een training, omdat je afgesproken hebt om jouw kennis en vaardigheden te verdiepen. Het kan ook zijn dat jouw werkgever aan zet is om zaken beter te organiseren. LUGUS bewaakt de afspraken die jullie in het ontwikkelgesprek gemaakt hebben.

Als jouw groeiwens te maken heeft met hindernissen waar je tegenop ziet of valkuilen waar je met alle goede bedoelingen toch steeds weer in trapt, dan kan coaching de gewenste katalysator zijn. LUGUS coacht mensen stapsgewijs in hun persoonlijke uitdagingen.

Doen voor individuen geeft antwoord op vragen als:

ACTIE WORDT GROEI

Inzicht teams

Jullie werken al jaren samen. Of jullie zijn voor de gelegenheid bij elkaar gebracht. In alle gevallen ontstaat in een groep een natuurlijk evenwicht. Of dit evenwicht voor iedereen goed is en ook tot de beste resultaten leidt is alleen de vraag. En dit zijn nu precies de hoofdvragen die centraal staan bij een teamintake.

LUGUS brengt het team en de teamleden in kaart op basis van talent en waarden. Ook wordt benoemd welke rol zij in een project of organisatie heeft en wat de doelen zijn. Of het klopt wat er in jullie team gebeurt wordt met een onderzoek naar de dynamiek zichtbaar gemaakt. Dit onderzoek bestaat uit korte gesprekken en een teamopdracht. Uit de testen en de gesprekken rolt een helder beeld van de uitdagingen van het team.

Inzicht voor teams geeft antwoord op vragen als:

WIE ZIJN WIJ?

WAT KUNNEN WIJ?

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

Beoordelen en kiezen voor teams

LUGUS roept het team bijeen en houdt het team haar uitdagingen voor. Pas als we allemaal begrijpen wat er speelt, dient de vraag zich aan welke veranderingen jullie willen bereiken. Deze gewenste verandering wordt samen vertaald naar een duidelijk doel met kop en staart. De keuzes zijn gemaakt en het draaiboek om de veranderingen te bereiken ligt klaar.

Opleveringen

CONCRETE TEAMDOELEN

PRAKTISCH DRAAIBOEK VERANDERINGEN

Doen voor teams

Als de koers is uitgezet, kunnen de trossen los. De afspraken die het team gemaakt heeft worden in de praktijk gebracht. Er zijn dan vele smaken mogelijk. De vervolgstappen kunnen te maken hebben met het strakker organiseren van het werk. Of met het scherp krijgen van de indicatoren waarin het succes van het team meetbaar is. Ook zien we vaak dat verdieping in de samenwerking binnen een team bereikt kan worden door feedback te krijgen op hoe jullie in de praktijk overleggen of samenwerken. En dan kan het helpen om eens een hele andere opdracht in een hele andere omgeving aan te pakken. Dan gaan we met het team op pad.

LUGUS organiseert en bewaakt de gemaakte afspraken, geeft feedback en zet haar kennis en kunde in bij de acties die met organiseren, visie, onderlinge chemie of samenwerken te maken hebben.

Opleveringen

WE PLANNEN EN ORGANISEREN ONS EIGEN SUCCES

Inzicht voor organisaties

Hoe weet je als management of het schip nog op koers ligt? En of deze koers wel de juiste is? Om goed antwoord te kunnen geven op deze vragen is het in elk geval van belang om te weten waar je bent en het totale speelveld te overzien.

Een aantal indicatoren die hieraan bijdragen worden door LUGUS afgeleid uit de ontwikkelgesprekken en de teamtrajecten. De rode draad in de waarden die vanuit perspectief van de medewerkers structureel onder druk staan wordt duidelijk. Ook prioriteiten in de aspecten waarin leidinggevenden hun medewerkers zien (onder)presteren worden door LUGUS zichtbaar gemaakt.

Als het gaat om de manier waarop het bedrijf georganiseerd is, kan ook in een kort tijdsbestek boven tafel komen waar de schoen wringt. Een vooronderzoek van LUGUS richt zich op organogram, processen en helderheid van koers en doelen. Het management wordt hier actief bij betrokken. Samen met de indicatoren uit de ontwikkelgesprekken is in no-time duidelijk waar de gaten vallen en waar niet.

Inzicht voor organisaties geeft antwoord op vragen als:

HOE HEBBEN WE HET GEREGELD?

WAARUIT BLIJKT ONS SUCCES?

WAT KAN BETER?

Beoordelen en kiezen voor organisaties

LUGUS roept het managementteam bijeen en houdt het team haar uitdagingen voor. Pas als iedereen weet wat er speelt, dient de vraag zich aan welke veranderingen jullie in of met de organisatie willen bereiken. Deze gewenste verandering wordt samen vertaald naar een duidelijk doel met kop en staart. De keuzes zijn gemaakt en het plan om de veranderingen te bereiken ligt klaar.

Beoordelen en kiezen voor organisaties geeft antwoord op vragen als:

WAT IS ONZE STRATEGIE?

WAT DOEN WE DIT JAAR?

EN WAT DOEN WE LATER?

Doen voor organisaties

Als de koers is uitgezet, kunnen de trossen los. De afspraken die het managementteam gemaakt heeft worden in de praktijk gebracht. Net als bij mens en team zijn er dan vele smaken mogelijk.

De vervolgstappen kunnen te maken hebben met het creëren van een scherpe visie op de toekomst. Ook kan het aan de order zijn dat de hele organisatie goed georganiseerd wordt. De bestuurbaarheid van de organisatie kan vragen om monitoring. Een monitoringplan met keuzes in indicatoren is dan een must. Een andere optie is dat talentgericht organiseren in de functieprofielen vertaald wordt naar de praktijk. Stuk voor stuk zijn dit stappen die vanuit het management kaders neerzetten, waarbinnen de teams en individuele medewerkers hun uitdaging en verantwoordelijkheid op kunnen pakken.

LUGUS organiseert en bewaakt de gemaakte afspraken, is scherp op de resultaten, geeft feedback en zet haar kennis en kunde in bij de acties die met het inrichten, richten en besturen van de organisatie.

Opleveringen

WE GROEIEN IN ONZE MARKT WE MAKEN HET VERSCHIL

Duidelijkheid vooraf. Gegarandeerd.

LUGUS staat voor duidelijkheid over de resultaten van talentgericht organiseren en wat in termen van tijd en geld nodig is om daar te komen.

In alle gevallen gaat LUGUS voor duidelijkheid vooraf over het traject, de doorlooptijd, kosten en rolverdeling. We dagen daarmee niet alleen uw organisatie, maar ook onszelf uit om met volle inzet en betrokkenheid aan de slag te gaan.

Activiteiten zoals de Talent-APK staan op de menukaart en kunnen naar behoefte in het winkelmandje geklikt worden. Voor andere activiteiten is het misschien nodig om even kort in uw organisatie rond te kijken om een taakstelling neer te kunnen zetten. Die korte blik naar binnen maakt dat we ook rekening kunnen houden met de aanwezige capaciteiten. Wat uw organisatie zelf kan doen, hoeft namelijk niet door de adviseur van LUGUS gedaan te worden. Dat scheelt weer.

Onze waarden vormen de meetlat voor ons handelen:

Gezien worden

Inzicht in talenten, eigenschappen, drijfveren en groeikansen is niet voorbehouden aan het management, maar voor iedereen beschikbaar: van dislect tot directeur, van monteur tot manager. Iedereen wordt gezien om wie hij of zij is, of het nu in het DNA is opgeslagen of door ervaring of opleiding verkregen. Niemand uitgezonderd.

In balans

De mens staat aan de ene kant van de balans, de doelen van de organisatie of het team aan de andere kant. Soms vraagt het één meer aandacht, maar de kracht zit in de balans. Teveel aandacht voor de mens en de doelen raken uit zicht. Hetzelfde geldt andersom ook: teveel aandacht voor de resultaten en de mens raakt uit beeld. Wij bewaken de balans.

Xander Beetsma

Adviseur en oprichter Lugus

Xander Beetsma

Adviseur LUGUS

Vragen. Worden antwoorden.

Heb je een vraag? Daar maken we graag een antwoord van! Ontdek de veel gegeven antwoorden. Staat jouw antwoord er niet bij? Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat jouw vraag- een uitroepteken wordt!

De talentintake maakt duidelijk wat er speelt. Zowel de positieve zaken als de dingen waar medewerkers ontevreden mee zijn. Bij onvrede was het risico van vertrek al aanwezig. Het wordt nu alleen bespreekbaar gemaakt. De talentintake biedt de kans om afspraken te maken om ontevreden medewerkers juist voor jouw organisatie te behouden.

Goed gereedschap heeft regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven werken. Als je dit niet doet, dan valt het uit. En uitval kost altijd meer dan preventief onderhoud. Wat voor machines geldt, geldt zeker ook voor jouw medewerkers. Door nu te investeren in ontwikkelgesprekken, voorkom je uitval op langere termijn. Veel CAO’s hebben een persoonlijk ontwikkelbudget dat ingezet kan worden.

De ervaring leert dat medewerkers het graag hebben over de mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar dat hun betrokkenheid wel staat of valt bij het nakomen van afspraken. Argwaan ligt op de loer als er wel gesprekken gevoerd zijn, maar er niets gedaan is met de inzichten en afspraken. Als er signalen zijn dat medewerkers niet mee willen werken, dan zegt dat vooral iets over hoe in het verleden met dit soort gesprekken is omgegaan.

Dat is één van de betere uitkomsten van een talentintake. Dat betekent namelijk dat iemand van meer waarde kan zijn dan nu het geval is. Meer verantwoordelijkheid kan pakken. Het is dan wel aan jouw organisatie om te kijken waar deze extra kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Als je dat lukt, dan motiveert dat jouw medewerker enorm en wordt jouw organisatie als geheel beter.

Dit is een heel terechte vraag. Ontwikkelgesprekken zijn namelijk geen boxje dat je als management kan afvinken, maar vraagt om begeleiding en opvolging. Als iedereen nu op zijn tenen loopt om alle ballen in de lucht te houden, dan moet je het daar eerst over hebben. Er moet namelijk ruimte zijn om even gas terug te nemen. In een gezonde organisatie is die ruimte er.

1 €

De basis voor talentgericht organiseren is de talentintake, het ontwikkelgesprek en de solide opvolging daarvan. De complete planning en begeleiding van deze cyclus kun je volledig aan LUGUS uit handen geven voor een bedrag van €1 per medewerker per dag. Jouw organisatie biedt op die manier voor langere tijd waardevolle aandacht aan haar medewerkers. Vraag gerust naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

Let op.

Add Your Heading Text Here

Dit wordt een essentiële pagina waarop we de inhoud van de matrix willen gaan verwerken. Dat zien we als een volgende stap.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ook content voor deze pagina:
– testwerk geeft inzicht in trends in
tevredenheid.
– Medewerkers; De barometer van de
tevredenheid bepaalt de aard van de
veranderingen.
– Leidinggevenden; Opleiding en training kan
gericht ingezet worden op wat de leiding
verwacht.
– Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend,
betrokkenheid geeft aan dat we
verantwoordelijkheid nemen voor het
proces.
– Het gaat niet alleen om bedrijven, maar om
elk type organisatie. Daarom de ambitie van
“mensen en organisaties”.

 

Resultaat. Verloop.

Verloop komt vaak in een negatieve context ter sprake. Het staat voor het aantal mensen waarvan je als werkgever dit jaar afscheid hebt genomen. Ze zijn vertrokken en dragen niet meer bij. In onze beleving staat verloop voor alle verplaatsingen van de medewerkers. Het doel is om mensen te laten groeien en dat betekent als vanzelf dat ze binnen je organisatie gaan “verlopen”. En als dan blijkt dat wat zij nodig hebben in hun ontwikkeling niet door jou geboden kan worden, dan is het afscheid erkenning van succes in plaats van verlies.

Resultaat.
Heldere verwachtingen.

Met talentgericht organiseren worden verwachtingen tastbaar gemaakt. Wat verwacht jij van je medewerkers? En wat verwachten zij van jou? Welke acties kunnen jullie samen bedenken om deze verwachtingen waar te maken? Dit zijn logische gevolgen van talentgericht organiseren.

Resultaat. Minder ziekteverzuim.

Mensen die zich gewaardeerd weten en die in hun werkplek een veilige omgeving vinden om zich te ontwikkelen, zitten beter in hun vel. Organisaties die dit echt in de praktijk weten te brengen hebben lagere verzuimpercentages dan hun collega’s. Dit is een voorbeeld van de directe kosten die vermeden kunnen worden met talentgericht organiseren.

Resultaat. Aantrekkelijke werkgever.

Veel werkgevers willen het zijn, maar slechts weinigen kunnen dat ook echt hard maken; een aantrekkelijke werkgever. Als jij als werkgever duidelijk kunt maken dat de randvoorwaarden voor iedereen kloppen, dan is dat de beste reclame voor jouw slogan om aantrekkelijk werkgever te zijn. Het blijft immers niet bij woorden!

Resultaat. Productiviteit

Als je werk doet dat een beroep doet op jouw toptalenten, dan hoef je daar geen moeite voor te doen. Het ligt in je natuur, dus het gaat je makkelijk af. Het gaat als vanzelf. Je bent dan per definitie productiever dan iemand die het uit zijn tenen moet halen om de klus te klaren. Dan ligt uitstelgedrag op de loer, terwijl het beroep op jouw toptalenten actiegedrag oplevert.

Resultaat. Plezier

Als je erkend wordt om wie je bent en wat je in te brengen hebt, dan is de stap naar plezier op je werkplek snel gemaakt. Je hoeft niet meer te vechten voor je plekje of om gehoord te worden, maar je vindt je natuurlijke plek in je team en je organisatie. Iedereen wordt daar blij van.

Resultaat. Match

Of je er nu al werkt of in een sollicitatie zit, de kans dat je slaagt is groter als je matcht met de plek waar je terecht komt. Die match zit op het aanspreken van jouw talenten, maar ook op de waarden die jij belangrijk vindt in je werk. Met de bouwstenen van talentgericht organiseren is de match sterker dan ooit.

Resultaat. Duidelijkheid

De structuur en samenhang in de instrumenten van talentgericht organiseren geven duidelijkheid. Je hoeft niet te raden naar wat een ander belangrijk vindt of welke talenten in een functie het succes bepalen. Door alle puzzelstukjes van talentgericht organiseren in te vullen ontstaat een helder en duidelijk geheel.